Farmacéuticos Comunitarios. 10(Suplemento 1):86

Martínez Menéndez A1, Baldonedo Mosteiro C2, Sánchez Rozada N3
1. Farmacia Joaquín Martínez 2. Farmacia Ana Díaz Pérez 3. Farmacia Néstor Sánchez Rozada.
Martínez A, Baldonedo C, Sánchez N. Prescripción complementaria en farmacia comunitaria. Farmacéuticos Comunitarios. 10(Suplemento 1):86