Farmacéuticos Comunitarios. 10(Suplemento 1):138

Binefa Rodríguez G1, Milà Díaz N1, Burniol García M2, Valera Moya N1, Guardiola Gómez V1, Ventura Pallejà A1, Olivera Marín E1, Cervià Caparrós A3, Estrada Campmany M3
1. Institut Català D’Oncologia. 2. Farmacia de Sant Andreu de Llavaneres. 3. 3. Col·Legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona.
Binefa G, Milà N, Burniol M, Valera N, Guardiola V, Ventura A, Olivera E, Cervià A, Estrada M. Importancia de la accesibilidad de la farmacia comunitaria en el programa de cribado de cáncer colorrectal. Farmacéuticos Comunitarios. 10(Suplemento 1):138