Farmacéuticos Comunitarios. 10(Suplemento 1):179

Mateos Lardiés AM1, Sáez Esteban MC1, Pontes Torrado Y1, González Hernández A2, Celada Carrizo A1, Cociña Abella C2
1. Grupo de Nutrición y Digestivo de SEFAC. 2. SEFAC.
Mateos AM, Sáez MC, Pontes Y, González A, Celada A, Cociña C. Proyecto ‘CuídatePlus’: participación de SEFAC en el programa ‘CuídatePlus 2017-2018’. Puesta en marcha. Farmacéuticos Comunitarios. 10(Suplemento 1):179