Farmacéuticos Comunitarios. 2018 May 24; 10(Suplemento 1):191

Binefa Rodríguez G1, Estrada Campmany M2, Espinosa Rojas J1, Benito Aracil L1, de Bolós Giralt M2, Cervià Caparrós A2, Milà Díaz N1, Rodríguez Caba C2, Bagaria de Casanova G2
1. Institut Català D’oncologia. 2. Col-legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona.
Binefa G, Estrada M, Espinosa J, Benito L, de M, Cervià A, Milà N, Rodríguez C, Bagaria G. Material de soporte para farmacéuticos: resultados del taller del programa de cribado de cáncer colorrectal. Farmacéuticos Comunitarios. 2018 May 24; 10(Suplemento 1):191